Dofinansowania UE

Dofinansowania UE

 

INNOVATIVE SOLUTIONS oferuje pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ze środków unijnych. Charakterystycznym elementem usług INNOVATIVE SOLUTION jest przede wszystkim dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta. W toku realizacji procesu usługowego oferujemy kompleksową obsługę każdego realizowanego projektu, począwszy od weryfikacji źródeł finansowania i możliwości aplikowania o środki, poprzez stworzenie odpowiedniej dokumentacji, a na koordynacji procesu realizacji i rozliczeniu projektu skończywszy.

Eksperci INNOVATIVE SOLUTIONS specjalizuje się w obsłudze następujących grup klientów:

  • przedsiębiorcy (sektor MSP oraz duże przedsiębiorstwa);
  • sektor nauki, badań i rozwoju;
  • sektor przetwórstwa rolno-spożywczego;
  • sektor publiczny i przedsiębiorstwa komunalne;
  • sektor kultury i edukacji.

Zespół INNOVATIVE SOLUTIONS opracował własny, indywidualny model współpracy w zakresie pozyskiwania Funduszy UE. Dokumentacja aplikacyjna przygotowywana jest w oparciu o szczegółową analizę planowanego przedsięwzięcia, a jednocześnie z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów oceny danego programu pomocowego oraz prawidłowych ich interpretacji. Przygotowane dokumenty zawierają również odniesienie do polityk horyzontalnych UE oraz strategicznych dokumentów rozwoju danego regionu, Polski jak i całej Unii Europejskiej.
Celem oferowanej usługi jest przygotowanie inwestycji, która w pełni odpowiada kryteriom oceny programu pomocowego pozwalając uzyskać bezzwrotne dofinansowanie projektu, a jednocześnie odpowiada rzeczywistym planom inwestycyjnym Klienta oraz umożliwia jego sprawne zrealizowanie i rozliczenie.

W ramach realizowanego procesu pozyskania dofinansowania unijnego pomagamy również w uzyskaniu opinii o innowacyjności lub opracowań z zakresu B+R, jeśli ich posiadanie jest wymogiem otrzymania dotacji lub może w znaczący sposób zwiększyć prawdopodobieństwo jej uzyskania. Dzięki współpracy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, pomagamy dobrać odpowiedni podmiot i monitorujemy pracę nad tworzeniem dokumentów tj. opinie o nowej technologii lub raporty z prac badawczo-rozwojowych. Dzięki kompleksowej usłudze treść i zawartość tych dokumentów nie tylko odzwierciedla rzeczywisty poziom innowacyjności przedsięwzięcia, ale i odpowiada regulaminowym wymogom konkursu, a także jest spójna z pozostałą częścią dokumentacji aplikacyjnej.

 

kontakt bezpłatna konsultacja

made with by EFEKT