Prace badawcze i opisy technologii

Prace badawcze i opisy technologii

 

Prace badawcze i opisy technologii stanowią istotny element projektu aplikującego o dofinansowanie ze środków unijnych, gdyż w znacznym stopniu decyduje o jego ewentualnym sukcesie. Opracowania te dokumentują w głównej mierze stopień i zasięg planowanej do wdrożenia innowacyjności.

 

INNOVATIVE SOLUTIONS, dzięki współpracy z licznymi ośrodkami badawczymi (uczelnie, niezależne instytucje badawczo-rozwojowe) oraz ekspertami z różnych dziedzin i branż (rzecznicy patentowi, dyplomowani rzeczoznawcy, ludzie nauki itp.), jest w stanie zaopatrzyć każdy realizowany projekt w ten właśnie niezbędny element.

 

Do zakresu usług INNOVATIVE SOLUTIONS wchodzą również:

  • analizy runku docelowego dla implementowanej technologii pod kątem możliwości i celowości jej wprowadzenia;
  • analizy i raporty przed- i po- wdrożeniowe;
  • audyty: innowacyjności, technologiczne, potencjału B+R.

 

To, co charakteryzuje usługi INNOVATIVE SOLUTIONS, to dopasowanie wykonanych prac i opisów do rzeczywistego poziomu innowacyjności przedsięwzięcia, ale i komplementarność z regulaminowymi wymogami konkursu, oraz spójność z pozostałą częścią dokumentacji aplikacyjnej.

INNOVATIVE SOLUTIONS dzięki posiadanemu zapleczu oraz narzędziom  jest w stanie zapewnić realizację usług związanych z przygotowaniem prac badawczo-rozwojowych, audytów oraz opisów technologii jako samodzielne usługi, bez powiązania z aplikowaniem o zewnętrzne środki pomocowe.

 

kontakt bezpłatna konsultacja

made with by EFEKT