Świadczymy wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych.

O nas

 

INNOVATIVE SOLUTIONS Sp. z o.o. jest firmą, która świadczy wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych.

Główny obszar działalności INNOVATIVE SOLUTIONS to pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Specjalizujemy się przede wszystkim w wyszukiwaniu bezzwrotnych źródeł kapitału w postaci dotacji unijnych.

Mateusz Ścisło

Mateusz Ścisło


Prezes Zarządu

Certyfikowany manager projektów. Z branżą dofinansowań unijnych związany od 2008 r. Doświadczenie zdobywał w uznanych firmach consultingowych z Olsztyna oraz Trójmiasta. Później pracował jako specjalista ds. projektów UE w jednej z firm z grupy ASSECO. Arkana alternatywnych źródeł finansowania szeroko pojętej innowacji poznawał m.in. jako manager oddziału jednego z funduszy udzielającego pożyczek preferencyjnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Posiada biegłą znajomość specyfiki projektów wdrożeniowych, badawczo – rozwojowych oraz bogate doświadczenie związane z transferem nowych technologii z sektora nauki do biznesu. Autor ponad 50 projektów, których łączna kwota dofinansowania przekracza 80 mln PLN. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch przeuroczych córek – Hanny i Aleksandry. W wolnych chwilach oddaje się lekturze książek kryminalnych oraz z tematyki Sci-Fi.

Łukasz Stabiński

Łukasz Stabiński


Wiceprezes Zarządu

Swoją przygodę z dotacjami zaczynał w 2007 roku, jako wolny strzelec. W 2009 roku rozpoczął pracę w jednej z dwóch największych firm konsultingowych na Pomorzu, by w 2010 roku objąć tam funkcję managera zespołu analitycznego. Jego specjalizacją od początku były analizy finansowe i finansowo-ekonomiczne oraz projekty dotyczące realizacji i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.
W swojej karierze odpowiadał także za sporządzenie szeregu wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych. Łukasz jest autorem ponad 80-ciu dofinansowanych projektów i ponad 100 symulacyjnych modeli finansowych. Był również uczestnikiem wielu kursów z zakresu praw własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Zdobytą tam wiedzę wykorzystuje w codziennej praktyce biznesowej. W czasie wolnym uprawia strzelectwo i surwiwal.

Nasza oferta adresowana jest do wszelkich podmiotów gospodarczych, bez względu na ich wielkość i branżę. Jedynym wyznacznikiem są realne potrzeby biznesowe i pomysł na inwestycję. Doradzamy przy realizacji projektów „twardych”, ukierunkowanych na rozwój posiadanej przez przedsiębiorstwo infrastruktury oraz inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym.

Współpraca z wybitnymi konsultantami w zakresie implementacji nowych technologii, ochrony patentowej, dyplomowanymi rzeczoznawcami oraz wyspecjalizowaną kadrą naukową pozwala nam na przygotowanie każdej inwestycji związanej z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Ostatnim, choć nie mniej ważnym aspektem naszej działalności są szkolenia, które realizujemy zgodnie z prostą dewizą – szkolimy tylko z tego, na czym naprawdę się znamy.

Usługi

Firma Innovative Solutions Sp. z o.o. pozyskała dla nas dofinansowanie w wysokości 2 078 370,00 PLN w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” na sfinansowanie projektu pt.: Wdrożenie bezwiórowej, zrobotyzowanej technologii produkcji zbiorników toroidalnych III generacji w firmie Bormech.

Zespół Innovative Solutions wykazał się wysokimi kompetencjami zarówno na etapie współpracy z bankiem, z jednostką naukową, jak i na etapie samego tworzenia dokumentacji.


„Bormech” Sp. z o.o.

W ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu analizy okoliczności pracy i płynności jazdy maszyn silnikowych używanych w leśnictwie” otrzymamy środki na zakup nowego harvestera wraz z urządzeniem peryferyjnym. Całkowita wartość inwestycji wynosiła
2 002 440,00 PLN.

Konsultanci z Innovative Solutions wykazali się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także kontaktami w środowisku naukowym, co było kluczowe dla pozyskania dofinansowania.


Zakład Usług Leśnych „Fangorn” Artur Kunda

Firma Innovative Solutions Sp. z o.o. przygotowała dla nas dokumentację aplikacyjną do projektu pt.: „Implementacja wyników prac B+R nad algorytmem do detekcji koloru skóry, wykorzystywanym w procesie komunikacji człowiek-maszyna, w celu stworzenia nowego kanału dystrybucji na rynku biżuterii”. Projekt ten został dofinansowany kwotą
510 776,40 PLN w ramach poddziałania 2.2.1 RPO woj. Pomorskiego 2014-2020.

W związku z powyższym możemy polecić firmę Innovative Solutions jako rzetelnych konsultantów.


Modern Silver Andrzej Rukść, Krzysztof Rukść s.c.

Niniejszym potwierdzamy, iż firma Innovative Solutions Sp. z o.o. w sposób skuteczny przygotowała dokumentację aplikacyjną dla realizowanego przez nas przedsięwzięcia pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT”, czego efektem jest pozyskane w ramach RPO woj. Wielkopolskiego, poddziałanie 1.5.2 wsparcie w wysokości 367 184,95 PLN.

Jednocześnie zaznaczamy, iż w toku realizowanej usługi pracownicy firmy Innovative Solutions Sp. zo.o. wykazali się profesjonalizmem oraz daleko idącym zaangażowaniem, popartym wiedzą i doświadczeniem.


Morison Finansista Audit sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.

Niniejszym zaświadczamy, iż Panowie Łukasz Stabiński i Mateusz Ścisło świadczyli dla nas usługę pozyskania dofinansowania projektu pn.: „Opracowanie nowego wyrobu w postaci preparatu na nosemozę, wraz z nową technologią dostosowaną do jego produkcji oraz przygotowanie planu wdrożenia tej technologii do przedsiębiorstwa” w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”.

Projekt został oceniony bardzo wysoko (piąte miejsce na liście rankingowej), w związku z czym możemy polecić wyżej wymienionych jako rzetelnych usługodawców.


VET-ANIMAL Aleksandra Raczyńska
made with by EFEKT